Navigatie overslaan

Privacy

Orange Mayonnaise verwerkt persoonsgegevens. Dit doen we om jou zo goed mogelijk te kunnen helpen. In dit privacystatement proberen we een zo helder mogelijk beeld te schetsen wat er met persoonsgegevens gebeurt. Orange Mayonnaise houdt zich volledig aan de regels zoals deze zijn opgesteld in de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG). Mochten er na het lezen van dit document nog vragen zijn dan kunnen deze gemaild worden naar info@orangemayonnaise.com

Wat zijn persoonsgegevens?
Dit zijn gegevens die iets zeggen over personen. Denk hierbij aan: naam, geboortedatum, woonadres en woonplaats. Deze gegevens worden gedeeld als er een bestelling geplaatst wordt of wanneer er een account wordt aangemaakt op de website.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Persoonsgegevens worden gebruikt voor verschillende doeleinden. Het belangrijkste doeleinde is het afronden van een bestelling. Persoonsgegevens zijn nodig om de bestelling op het juiste adres af te leveren en de betaling van de bestelling goed te laten verlopen. Daarnaast worden er persoonsgegevens opgeslagen om contact met je te kunnen opnemen. Dit doen we bijvoorbeeld als er een probleem is met je bestelling.

Welke persoonsgegevens verwerken we?
We verwerken gegevens voor verschillende doeleinden. Omdat er op verschillende plekken persoonsgegevens worden achtergelaten, hebben we alle gegevens die worden opgeslagen op een rijtje gezet.


Gegevens

Waar hebben wij ze voor nodig?

Voor- en achternaam

Deze zijn nodig voor zowel contactmomenten als bezorgingen.

E-mailadres

Het e-mailadres is nodig voor al het e-mailcontact dat we hebben. Denk hierbij aan activatiemails, orderbevestigingen en nieuwsbrieven.

Woonadres en woonplaats

Het woonadres en de woonplaats zijn nodig om de bestelling op de juiste plek af te leveren.

Betaalgegevens

De betaalgegevens zijn nodig voor het verwerken, administreren en verifiëren van betalingen.

Telefoonnummer

Zo kan er snel contact worden opgenomen mochten er onduidelijkheden zijn over een bestelling.

IP-adres

Deze wordt gebruikt om de website aan te passen aan persoonlijke voorkeuren, en in te kunnen grijpen bij misbruik van de website.

Bedrijfsnaam
Deze gegevens zijn relevant voor
bestellingen die door een bedrijf gedaan worden. Zo kunnen we de juiste facturen opstellen. Of wanneer het op een bedrijfadres geleverd moet worden.


We gebruiken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Het account

Dit is een persoonlijk account op de website. Hierin kunnen alle persoonsgegevens worden ingezien en aangepast. Als er een account gemaakt wordt, wordt hier een bevestigingsmail van gestuurd naar het opgegeven e-mailadres.

Klantenservice

Hier worden klantgegevens achtergelaten zodat bekend is met wie en op welke manier we contact kunnen opnemen.

Nieuwsbrieven

Er worden enkel nieuwsbrieven verstuurd als hier expliciet toestemming voor gegeven is. Ook kun je je, net zo makkelijk als inschrijven, weer uitschrijven voor de nieuwsbrieven.

Reviews

Als er reviews worden achtergelaten over onze producten en/of shop vinden we dat heel fijn! Zo krijgt iedereen een helder beeld van hoe andere klanten tegen het product aan kijken en wat hun ervaring is met onze shop.

Retourzendingen

Als het product toch niet bevalt en het teruggestuurd wordt zal het geld weer op de goede bankrekening worden teruggestort.

Bestelling gerelateerde doeleinden

Wanneer de bestelling is geplaatst wordt hier een bevestiging van gestuurd. Als deze nog niet betaald is wordt hier ook een betaalherinnering van gestuurd. Na afloop van de bestelling wordt er een e-mail gestuurd met daarin de vraag om de bestelling te beoordelen.

Bezorging
Om de bestelling te kunnen bezorgen zijn er enkele persoonsgegevens nodig, zoals naam, adres,  en ivt. een bedrijfsnaam.Wij hebben niet de intentie om gegevens op te slaan en te verwerken van mensen jonger dan 16 jaar oud. Wij zijn echter niet altijd in de mogelijkheid om te controleren of de persoon die de bestelling plaatst wel 16 jaar of ouder is. Mocht het vermoeden ontstaan dat er gegevens worden opgeslagen van mensen jonger dan 16, dan horen wij dat graag. Als je een mail stuurt naar info@orangemayonnaise.com dan zal de kwestie in behandeling worden genomen.

Cookies

Orange Mayonnaise maakt gebruik van functionele, analytische, sociale media en advertentie cookies. Meer informatie over cookies is te vinden op de cookies pagina.

Inzage en correcties persoonsgegevens
Zoals in de wet Bescherming Persoonsgegevens staat heb je altijd recht om je persoonsgegevens in te zien en aan te passen. Voor inzage en aanpassingen kan er gemaild worden naar:
info@orangemayonnaise.com

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?
We bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig. De gegevens die worden ingevuld tijdens de bestelling worden 6 maanden na het voltooien van de bestelling verwijderd uit ons systeem. Persoonsgegevens die zijn gekoppeld aan een account worden zolang bewaard als dat het account bestaat. Daarnaast kun je je op ieder moment uitschrijven voor de nieuwsbrief, dan zullen die gegevens ook direct verwijderd worden.

Met welke andere partijen delen wij persoonsgegevens?
Wij zijn genoodzaakt gegevens te delen met Slash2; het bedrijf dat onze webshop onderhoud. Zij slaan al onze data op en dus ook alle persoonsgegevens.
Daarnaast zullen er enkele gegevens gedeeld worden met MultiSafePay, PayPal, MyParcel, DHL Express en Kiyoh.
- De betalingen van producten op onze website verlopen via MultiSafePay, hierdoor zijn wij genoodzaakt enkele persoonsgegevens te delen. Wat we delen hangt af van de betaalmethode die je kiest.

- De bestelling wordt bezorgd door PostNL via MyParcel (partner van PostNL) of DHL Express, hier heeft MyParcel of DHL Express persoonsgegevens voor nodig.
- Na afloop van je bestelling wordt er een e-mail gestuurd door Kiyoh om de bestelling te beoordelen. Kiyoh ontvangt na de bestelling enkele persoonsgegevens om je te kunnen benaderen.
- Ook kunnen wij worden verplicht persoonsgegevens te delen met verschillende overheidsinstanties, maar dit gebeurt enkel in uitzonderlijke situaties.
- Verder zullen we persoonsgegevens
nooit aan andere partijen verkopen of doorspelen.

Doorlinken naar websites van derden
Verwijzingen naar websites die niet door Orange Mayonnaise worden beheerd c.q. onderhouden dienen alleen ter informatie. Orange Mayonnaise is niet verantwoordelijk voor de daarop vermelde informatie, de juistheid en volledigheid daarvan alsmede een juiste werking van de website van die derde. 

Autoriteit persoonsgegevens
Natuurlijk willen wij altijd zo goed mogelijk helpen met betrekking tot persoonsgegevens. Voor meer informatie kun je terecht bij de Autoriteit persoonsgegevens.


Actuele Privacy Verklaring
Orange Mayonnaise behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. Een wijziging wordt bekend gemaakt op deze pagina. Raadpleegt u deze pagina regelmatig, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen. 

Disclaimer

U kunt de webshop van Orange Mayonnaise bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of welke informatie dan ook over uzelf te verschaffen.
Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een vraag te verwerken of om een online bestelling te kunnen verwerken. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen.

Let op;
Deze website houdt wel, door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.

Verzamelde (persoons-) gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.
Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Overige juridiche informatie

Deze website en de content (alle in de website aanwezige informatie) wordt met de grootst mogelijke zorg en zorgvuldigheid samengesteld en onderhouden. 
Orange Mayonnaise streeft naar het geven van correcte, complete en actuele informatie, echter aanvaardt Orange Mayonnaise geen aansprakelijkheid ten aanzien van (type-) fouten of mogelijke andere onjuistheden van het getoonde.
Orange Mayonnaise behoudt zich het recht voor de inhoud van de website aan te passen op ieder gewenst moment.

Orange Mayonnaise is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen, óf voor websites die verwijzen naar de Orange Mayonnaise website.
Ook behoudt Orange Mayonnaise zich het auteursrecht op deze website voor. Uitsluitend na schriftelijke toestemming en uitdrukkelijke bronvermelding van Orange Mayonnaise is het toegestaan de content van deze website geheel of gedeeltelijk op enige wijze over te nemen en/of te verspreiden.

Orange Mayonnaise is niet aansprakelijk voor eventuele virussen die via deze website of webshop worden verkregen. 

Deze disclaimer is van toepassing op de gehele Orange Mayonnaise website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen via info@orangemayonnaise.com.